Face Masks Campaign

We, the Orange County Community Health Affiliation (OCCHA), would like to thank you for your hard work and dedication towards our “Free Cloth Face Masks For All” campaign! With your generous help together, we have produced and assembled a total of 5889 cloth face masks and have donated to 14 different locations in the United States. In addition, we have collaborated with Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh (CĐCKPS), in Stockton, California, which also has completed and distributed 9860 masks to those in need.


As you can see, your contribution to our campaign has truly made a difference to many families and communities during these unprecedented times.

 

Hội Y Tế Cộng Đồng Quận Cam (Orange County Community Health Affiliation - OCCHA) xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh/chị/cô/chú/bác vì đã đóng góp cho chiến dịch cung cấp khẩu trang vải miễn phí cho mọi người – “Free Cloth Face Masks For All”! Với sự giúp đỡ của anh/chị/cô/chú/bác, 5889 khẩu trang vải đã được hoàn thành và được gửi đến 14 địa điểm khác nhau trong nước Mỹ. Bên cạnh đó, hội cùng nhau chung sức với Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh (CĐCKPS) ở Stockton, California - nơi cũng đã cung cấp 9860 khẩu trang vải miễn phí cho những người có nhu cầu.

Tất cả đóng góp của anh/chị/cô/chú/bác cùng các tình nguyện viên có ý nghĩa rất to lớn đối với cộng đồng chúng ta trong khoảng thời gian khó khăn này. Một lần nữa, Hội Y Tế Cộng Đồng Quận Cam xin gửi lời cảm ơn đến anh/chị/cô/chú/bác!