2018 End of Year Banquet


OCCHA celebrated a successful year of small and big achievements in helping the community. We ventured into giving free health screenings, fundraising essential items for the less fortunate as well as hosting educational workshop for immigrant students.

Looking forward to 2019, OCCHA will continue to grow in size and spread our services to a bigger community. We will be affiliated with more organizations and hope to receive all the support from you. Thank you to all our knowledgeable advisers, dedicated board members, and enthusiastic volunteers.

OCCHA kỷ niệm một năm thành công với những thành tựu lớn nhỏ trong việc giúp đỡ cộng đồng. OCCHA đã tổ chức các buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí và gây quỹ cho những người kém may mắn, cũng như tổ chức hội thảo giáo dục cho sinh viên nhập cư. Hướng đến năm 2019, OCCHA sẽ tiếp tục phát triển quy mô và mở rộng các dịch vụ đến cộng đồng. Chúng tôi sẽ liên kết với nhiều tổ chức hơn và hy vọng nhận được tất cả sự hỗ trợ từ mọi người. Cảm ơn tất cả các ban cố vấn giàu kinh nghiệm, các thành viên trong ban tổ chức và các tình nguyện viên đã nhiệt tình hỗ trợ OCCHA trong suốt một năm qua.