Free Health Screening & Fundraiser


Health Screening: OCCHA continues to deliver care to our community. We provided BMI, blood pressure and blood glucose measurements. Additionally, we answered many questions and concerns patients had regarding their health. Catch us again for our next health screening!

Fundraising: Thank you everyone who has donated their canned foods to OCCHA. Remember, you can always drop off or pick up any donations at your convenience on Bolsa Ave. inside Value Script Pharmacy. Thank you for continuing to support our project.

OCCHA tiếp tục cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho cộng đồng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đo chỉ số BMI, huyết áp và đường huyết. Ngoài ra, chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bệnh nhân về tình hình sức khỏe của họ. Hãy tiếp tục theo dõi OCCHA cho những sự kiện khám sức khỏe tiếp thep!

Gây quỹ: Cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp thực phẩm cho OCCHA. Mọi người có thể tiếp tục đóng góp hoặc tiếp nhận thực phẩm miễn phí tại nhà thuốc Value Script tọa lạc trên đường Bolsa, thành phố Westminster. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã tiếp tục hỗ trợ dự án của chúng tôi.