Info and Social Event


We greatly appreciate members who dedicated their time in joining us last Sunday. Board members shared their backgrounds and OCCHA’s purpose as a non-profit organization. We hope to inspire and motivate our members to get involve and become a positive part of the community. OCCHA also spoke with members about what our organization has to offer including internships, career guidance, and recommendation letters. If you want to gain hands-on experience in the healthcare field, give back to the community, or mentorship, then do not hesitate to contact us! Visit our website at occha.org.

Xin cám ơn các thành viên đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi vào Chủ nhật tuần rồi. Các thành đã giới thiệu bản thân và chia sẻ mục đích của OCCHA - một tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng và thúc đẩy các thành viên tham gia và có them nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. OCCHA cũng đã trao đổi với các thành viên về những gì tổ chức của chúng tôi cung cấp, bao gồm các cơ hội thực tập, hướng dẫn nghề nghiệp và thư giới thiệu. Nếu bạn muốn có được kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phục vụ cho cộng đồng hoặc tư vấn nghề nghiệp, thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi! Ghé thăm trang web của chúng tôi tại occha.org