Free Health Screening- April Event


OCCHA continues to delivery health services to our community side by side with Marshall B. Ketchum pharmacy students. Our attendant rate has doubled since our last event.

Help us spread the word in order for more individuals to benefit from this free health service. Stay tuned to see the next health screening date Value Script Pharmacy!

OCCHA tiếp tục cung cấp các dịch vụ y tế cho cộng đồng của chúng tôi với sự cộng tác của các sinh viên truo7mg2 dược Marshall B. Ketchum. Số lượng các thành viên tham gia đã tăng gấp đôi kể từ sự kiện gần nhất của OCCHA.

Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi để có thêm nhiều người được hưởng lợi từ dịch vụ y tế miễn phí này. Hãy theo dõi để xem ngày kiểm tra sức khỏe tiếp theo tại nhà thuốc Value Script!