Free Health Screening With Cal-Optima


OCCHA has been given the privilege to support Cal-Optima in providing free health screening to the community over the past weekend. OCCHA board members and pharmacy students from Marshall B. Ketchum performed basic screenings such as blood pressure, glucose and BMI.

Individuals also received gifts such as flu season kit, health diary and treatment information. Feel free to reach out to OCCHA at occha.info@gmail.com if you are interested in participating community events!

OCCHA rất vinh dự được hỗ trợ Cal-Optima trong việc cung cấp sức khỏe miễn phí cho cộng đồng vào cuối tuần qua. Các thành viên OCCHA và sinh viên trường dược Marshall B. Ketchum đã thực hiện các kiểm tra sức khỏe cơ bản như đo huyết áp, đo lượng đường trong máu và tỉ lệ cơ thể BMI. Các cá nhân tham gia cũng nhận được quà tặng như bộ chăm sóc sức khỏe mùa cúm, nhật ký sức khỏe và các thông tin điều trị. Hãy liên hệ với OCCHA tại occha.info @ gmail nếu bạn quan tâm đến việc tham gia các sự kiện cộng đồng!

4