Tet Health Fair


OCCHA received a chance to support the community by participating in the annual Tet Fair at OC Fair Grounds. We collaborated with Pharmacy students from USC and Marshall B. Ketchum to provide free basic healthcare screenings to individuals who attended the fair. Additionally, we also gave away many valuable gifts from our sponsors at Value Script Pharmacy and Southland Integrated. The gifts were seasonal flu kits which includes cough drops, medications, tissues, and Vitamin C. Southland Integrated also sponsored us with hand crank battery-free flashlight, pedometers and coloring books for children.

OCCHA also provided all guests with preventative health information on diabetes, blood pressure etc. in order to raise awareness of their own health status.

It was a privilege to serve the community. We look forward to this event in the future.

OCCHA đã có cơ hội phục vụ cộng đồng thông qua Hội chợ Tết hàng năm tại OC Fairground. Chúng tôi đã hợp tác với các sinh viên Dược từ USC và Marshall B. Ketchum để cung cấp các buổi kiểm tra sức khỏe cơ bản miễn phí cho các cá nhân tham dự hội chợ. Ngoài ra, chúng tôi cũng tặng nhiều quà tặng có giá trị từ các nhà tài trợ của chúng tôi – nhà thuốc Value Script và Southland Integration. Quà tặng bao gồm bộ chăm sóc sức khỏe mùa cúm – kẹo ho, thuốc, khăn giấy và Vitamin C. Southland Integration cũng tài trợ cho chúng tôi với đèn pin không dùng pin, máy đếm bước chân và sách tô màu cho trẻ em. Batter-free flashlight, pedometer???

OCCHA cũng đã cung cấp cho tất cả khách hàng thông tin sức khỏe phòng ngừa về bệnh tiểu đường, huyết áp để nâng cao nhận thức về tình trạng sức khỏe của chính họ.

OCCHA rất vinh dự khi có cơ hội phục vụ cộng đồng. Chúng tôi rất mong muốn được tham gia sự kiện này trong tương lai.

#volunteer #tet #freehealthscreening #festival #occha