Free Health Screening


Thank you to those who attended OCCHA’s first of many health screening events. We received a chance to collaborate with wonderful pharmacy students from Marshall B. Ketchum in providing basic health screening to our community. Our volunteers also gained hands on experience side by side with pharmacy students.

For students who are interested in volunteering and gaining hands-on experience, OCCHA is the organization for you. We will expose students who are interested in the medical field with patient interactions and clinical care.

Stay tuned to see our next event in the month of February!

Cảm ơn những người đã tham dự OCCHA từ những sự kiện đầu tiên. Chúng tôi đã nhận được cơ hội hợp tác với các sinh viên dược từ trường Marshall B. Ketchum trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho cộng đồng của. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên của chúng tôi cũng đã có thêm nhiều kinh nghiệm sát cánh với các khi hỗ trợ các sinh viên dược.

Đối với những sinh viên quan tâm đến hoạt động tình nguyện và tích lũy kinh nghiệm thực tế, OCCHA là luôn sẵn sang giúp đỡ các bạn. Chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn cơ hội để tương tác trực tiếp với bệnh nhân và tiếp cận các dịch vụ y tế.

Hãy tiếp tục theo dõi các sự kiện sắp tới của chúng tôi trong tháng hai!