Clothing Drive and Fundraising For Christmas


Two weekends of receiving donations for the elders at Alta Garden was a rewarding experience for our members here at OCCHA. With the help of many generous donors, OCCHA was able to exceed our initial goal of $250.

Together, we raised $1500 including cash and item values.

This could not be possible without a helping hand of our community. Elders at Alta Garden will have a warmer Christmas thanks to you.

Have a Merry Christmas to you and your family.

Hai ngày cuối tuần qua, OCCHA đã nhận được sự đóng góp nhằm giúp đỡ cho những người lớn tuổi tại Alta. Với sự giúp đỡ của nhiều nhà tài trợ, OCCHA đã có thể vượt qua chỉ tiêu ban đầu là $ 250. Chúng tôi đã huy động được $ 1500 bao gồm giá trị tiền mặt và vật phẩm. Điều này không thể có được nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng chúng ta. Những người lớn tuổi tại Alta Garden sẽ có một Giáng sinh ấm áp hơn nhờ có sự giúp đỗ của mọi người.