Thanksgiving Preparations


The support OCCHA received was tremendous this past weekend. Congratulations to our Halloween Costume Contest winners. Our winners received the 4-pack movie tickets kindly sponsored by VSP and QLT Pharmacy.

We have also received a large amount of canned food in preparation for Halloween. The donations will directly be transfer to Mary's Kitchen to help the less fortunate this meaningful holiday.

We are thankful for your contribution. Happy Holidays!

Cuối tuần qua OCCHA đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ tất cả mọi người. Xin chúc mừng người chiến thắng cuộc thi Trang phục Halloween của chúng tôi. Những người chiến thắng đã nhận được 4 vé xem phim được tài trợ bởi nhà thuốc VSP và QLT.

Chúng tôi cũng đã nhận được một lượng lớn thực phẩm đóng hộp để chuẩn bị cho Halloween. Các khoản quyên góp sẽ được chuyển trực tiếp đến Mary's Kitchen để giúp đỡ những người kém may mắn trong ngày lễ ý nghĩa này.

Chúng tôi rất biết ơn sự đóng góp của bạn. Chúc mừng Lễ Tạ Ơn!